[12 มกราคม 2561] โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย (ครั้งที่ 1) ในหัวข้อ “Using Corpora in Language Research and Teaching” (การใช้คลังข้อมูลเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย (ครั้งที่ 1) ในหัวข้อ “Using Corpora in Language Research and Teaching” (การใช้คลังข้อมูลเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Pawel Szudaski จาก School of English, University of Nottingham เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 (ช่วงเช้า) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 320 ชั้น 3 (ช่วงบ่าย) อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล