[13 มิถุนายน 2561] โครงการธรรมบรรยาย หัวข้อ “ธรรมะกับการทำงานให้มีความสุข”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการธรรมบรรยาย หัวข้อ “ธรรมะกับการทำงานให้มีความสุข” โดย พระสามารถ สมาจาโร วัดหทัยนเรศวร์ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องบรรยาย 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา