[13 กันยายน 2560] โครงการ LLC International Day

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ภาษาได้ร่วมกันจัดโครงการ LLC International Day ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เช่น การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง การใช้โปรแกรม E-learning ในการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง เล่นเกมเสี่ยงโชค (โอะมิคุจิ) การลองใส่ชุดยูคะตะแบบสาวญี่ปุ่น การทายคำศัพท์จากตัวอักษรจีน ฝึกชงชาจีน เล่นเกมส์คำผวนและเกมปริศนาคำกลอนภาษาไทย และเล่นเกมภาษาฝรั่งเศสพร้อมชิม Cheese แท้ๆ จากประเทศฝรั่งเศส โดยมีบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก