[13 ธันวาคม 2561] ประชุม ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นวันที่ 2 ณ Macquarie University

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางไปประชุม ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นวันที่ 2 ณ Macquarie University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจากับ Professor Lynda Yates, Associate Dean International, Faculty of Human Sciences, Professor Julian Knowles, Associate Dean International, Faculty of Arts และ Ms.Tina Stubenrauch, International Engagement Manager, Faculty of Arts เกี่ยวกับแนวทางการสร้างหลักสูตร Double Degree Program & Coututelle ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรควบปริญญาตรี-โท (Pathway Program) หลักสูตรเพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจำให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจาก MQU และ joint research project โดยมีผู้บริหารจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561