ปีงบประมาณ 2014 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยใช้หลอดไฟฟ้าประเภท T5 (Tubula) ซึ่งเป็นหลอดไฟส่องสว่างทรงกระบอกให้แสงสว่างสีขาวแต่มีขนาดเล็กกว่าหลอดไฟธรรมดาแบบฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent tube : T12) เพื่อประหยัดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าและให้แสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการติดตั้งในช่วงทางเดิน ห้องสำนักงาน หรือห้องเรียน และหลอดไฟแบบ T5 ยังมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 20,000 ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับหลอดไฟแบบเดียวกันในขนาดที่ใหญ่กว่า

 

นอกจากนี้คณะฯยังได้มีนโยบายประหยัดพลังงานด้วยการเปิดไฟเมื่อจำเป็น หมายถึงพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอในช่วงกลางวันอาทิ ทางเดิน หรือบันไดจะทำการปิดไฟและใช้แสงสว่างจากธรรมชาติแทนที่เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน

 

Leave a Reply