[14 กุมภาพันธ์ 2562] โครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยคุณพนิดา หนูทวี บุคลากรงานบริหารและธุรการ นำเสนอเมนู “โกยซีหมี่ไก่” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์