[14 กันยายน 2561] โครงการรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 11 และพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “The Last Lecture”

หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ จัดโครงการรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 11 พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “The Last Lecture” โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ผู้ผลิตสารคดี นักเขียน พิธีกรรายการเคเบิลทีวี นักแสดง นายแบบโฆษณา วีเจรายการเพลง นักดนตรี และนักพัฒนาสังคมเป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้อง 218 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์