[14 กันยายน 2561] พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยและการพัฒนาหลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท ณ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561