[14 พฤศจิกายน 2560] แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 46 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับ