[14 พฤศจิกายน 2561] ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561