[14 ธันวาคม 2560] แสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ