ปีงบประมาณ 2014 ติดตั้งระบบเซนต์เซอร์ไฟฟ้า

คณะฯได้ทำการติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) ไว้ใต้ฝ้าเพดานภายในห้องน้ำทุกห้องของอาคารเพื่อประหยัดการใช้พลังงานจากหลอดไฟ โดยมีหลักการทำงานคือ อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะตรวจจับรังสีความร้อน (Infrared) จากผู้ที่เดินเข้ามาภายในห้องและควบคุมสวิตซ์หลอดไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องหลอดไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะถูกสั่งการให้หยุดทำงาน

การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการประหยัดพัลงงานไฟฟ้าโดยเปิดใช้หลอดไฟส่องสว่างเมื่อจำเป็นและปิดสวิตซ์เมื่อไม่ใช้งาน