[15 มีนาคม 2560] โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ในหัวข้อ : วรรณกรรมซีไรต์คุณค่าทางวรรณศิลป์แห่งอาเซียน

นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเข้าฟังการบรรยาย

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ในหัวข้อ : วรรณกรรมซีไรต์คุณค่าทางวรรณศิลป์แห่งอาเซียน

วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์

 

คลิปวีดีโอการบรรยาย