[15 สิงหาคม 2562] ครงการส่งเสริมทักษะวัฒนธรรมไทยด้านวิชาชีพ หัวข้อ “เรียนรู้ไอเดียการห่อและทำโบว์ติดของขวัญแบบต่างๆ”

คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมทักษะวัฒนธรรมไทยด้านวิชาชีพ หัวข้อ “เรียนรู้ไอเดียการห่อและทำโบว์ติดของขวัญแบบต่างๆ” โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสวภา เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา