[25 ตุลาคม 2562] นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่ร่วมงานเฉลิมฉลองวันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติหรือ UN Day ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวอธิรา แก้วสมนึก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ที่ได้รับรางวัล The Best Speaker Award กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่องาน UNESCAP Youth Debate On the Ocean and Sustainable Development เพื่อเฉลิมฉลองงาน United Nations Day ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ United Nations Conference Center กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่ร่วมงานเฉลิมฉลองวันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติหรือ UN Day ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ United Nations Conference Center กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562