ปีงบประมาณ 2014 การประหยัดน้ำ

คณะศิลปศาสตร์ ได้มีมาตรการประหยัดน้ำ โดยการติดตั้งระบบประหยัดน้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่กับโถส้วม ห้องน้ำหญิงและทดลองใช้งานจริง ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก (Sc2)

 

มีการติดตั้งระบบเซนเซอร์ เปิด-ปิดการจ่ายน้ำอัติโนมัติกับอ่างล้างมือ และโถปัสสวะชาย เพื่อควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำให้ไหลเพียงพอต่อการล้างมือหรือชำระล้างคราบสกปรกเท่านั้น