[17 พฤษภาคม 2562] ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562