[17-18 กรกฎาคม 2561] ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร จากภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ให้เกียรติมาเป็นประธานตรวจการประเมินฯ โดยในวันแรกของการตรวจการประเมิน คณะศิลปศาสตร์ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ และวันที่สองของการตรวจการประเมิน คณะกรรมการได้นำเสนอผลการตรวจประเมินฯแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา