[17 สิงหาคม 2560]พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ แนะนำทุนการศึกษา และนักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา