[18 พฤษภาคม 2561] ร่วมงาน “เสภาที่เรือนไทย”

อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช ประธานศูนย์การแปลและการล่าม นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ร่วมงาน “เสภาที่เรือนไทย” ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ชมกิจกรรมการบรรเลงปี่พาทย์เสภา โดยวงดนตรี บจม.ซีพี ออลล์ และการแสดงขุนช้างขุนแผนออกตัว ตอน “ขุนแผนพานางวันทองหนี” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา