[18 ธันวาคม 2561] วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี และพิธีเปิดหอจดหมายเหตุคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี และพิธีเปิดหอจดหมายเหตุคณะศิลปศาสตร์ โดยประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าที่ พิธีบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑล และได้กราบนมัสการพระธรรมคุณาภรณ์ และพระสรภาณโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพร้อมคณะสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดจดหมายเหตุคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล ผู้บริหารแต่ละส่วนงาน ผู้บริหารส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561