[19 กันยายน 2561] กิจกรรม Cuisine Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนกันยายน 2561

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณปริศนา ประชุมพันธุ์ และคุณบุญลือ สังข์สุวรรณ นำเสนอเมนู “ขนมจีน แกงเขียวหวานและน้ำเงี้ยว” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์