[19 ธันวาคม 2560] พิธีลงนาม Addendum for Joint Campus to the Agreement on Academic Exchange และพิธีเปิด Joint Campus กับ Osaka University

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และคณาจารย์ เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนาม Addendum for Joint Campus to the Agreement on Academic Exchange และพิธีเปิด Joint Campus กับ Osaka University โดยมี Prof.Genta KAWAHARA, Executive Vice President ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเวลา 13.30 น. คณะผู้แทนจาก Osaka University ได้เดินทางเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ