[2 ตุลาคม 2560] อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ตามโครงการแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี ๒๕๖๐ ในงานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลและเกียรติบัตร

Leave a Reply