[2 ตุลาคม 2560] ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวให้การต้อนรับ