[20 กุมภาพันธ์ 2562] กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย หัวข้อ “จากหนุ่มน้อยรักกัน สู่การสร้างสรรค์งานเขียน” และ Work Shop เขียนนิยายวาย

หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย หัวข้อ “จากหนุ่มน้อยรักกัน สู่การสร้างสรรค์งานเขียน” และ Work Shop เขียนนิยายวาย วิทยากรโดยคุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล พี่เมย์ ศิษย์เก่าหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย รุ่นที่ เจ้าของนามปากกา “MAME” ผู้เขียนหนังสือต้นฉบับซีรีส์ “บังเอิญรัก” และคุณฐิติมา สุขษาสุณี เจ้าของนามปากกา “วีรันดา” และอาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562