[20 เมษายน 2561] ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการใส่ชุดผ้าไทยมาปฏิบัติงานทุกวันศุกร์

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการใส่ชุดผ้าไทยมาปฏิบัติงานทุกวันศุกร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์