[เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “ดุจศิลาดลดลใจให้ใฝ่ธรรม”

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอศิลป์พุทธะ มูลนิธิธรรมสภา ให้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “ดุจศิลาดลดลใจให้ใฝ่ธรรม” โดยศิลปิน คุณพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี ณ หอศิลป์พุทธะ