[20 พฤษภาคม 2562] ประชุมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ Shangai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี Ms. Qi Hong, Secretary of party committee และคณะผู้บริหาร Shanghai Jiaotong University ให้การต้อนรับ ณ Shangai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา