[20 มิถุนายน 2561] โครงการสรรพ์ศิลป์เสวนา ตอน “นิราศเมืองแกลง สู่นิราศมหรรณพ: ชาติภพของวรรณกรรม ความสัมพันธ์ข้ามเวลาและปริศนาราชการลับ”

หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสรรพ์ศิลป์เสวนา ตอน “นิราศเมืองแกลง สู่นิราศมหรรณพ: ชาติภพของวรรณกรรม ความสัมพันธ์ข้ามเวลาและปริศนาราชการลับ” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งอาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดโครงการฯ และคุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ หรือนามปากกา “ปราบต์” ผู้เขียนเรื่องนิราศมหรรณพ ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการบรรยาย

ณ ห้อง 130 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา