[20 กรกฎาคม 2560]โครงการส่งเสริมศักยภาพการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนคลองบางกระทึก

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. อาจารย์เก๋ แดงสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ นำทีมคณาจารย์หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาไทยร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนคลองบางกระทึก ภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง ซึ่งจัดโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม