[20 กันยายน 2560]โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2560

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ