[20 กันยายน 2560] กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านวิธีการประกอบอาหาร (Cooking Demonstration)

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30  – 15.30 น. คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านวิธีการประกอบอาหาร (Cooking Demonstration) เมนูที่นำเสนอ คือ มากิซูชิ หรือ ข้าวห่อสาหร่ายมีไส้หรือท็อปปิ้งหลากหลาย เช่น เท็กกะมากิ (Tekka Maki) หรือข้าวห่อสาหร่ายไส้ปลาทูน่าหมักโชยุและมิริน (น้ำส้มหมักของญี่ปุ่น) ทูน่ามาโย (Tsunamayo) หรือข้าวห่อสาหร่ายไส้หรือท็อปปิ้งเป็นปลาทูน่ากับมายองเนส และมากิซูชิไส้รวม ประกอบด้วย ไข่หวาน แตงกว่า ทูน่า ปูอัด และมายองเนสรสวาซาบิ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย