February 2014

Month

คณะฯได้ทำการติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) ไว้ใต้ฝ้าเพดานภายในห้องน้ำทุกห้องของอาคารเพื่อประหยัดการใช้พลังงานจากหลอดไฟ โดยมีหลักการทำงานคือ อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะตรวจจับรังสีความร้อน (Infrared) จากผู้ที่เดินเข้ามาภายในห้องและควบคุมสวิตซ์หลอดไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องหลอดไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะถูกสั่งการให้หยุดทำงาน
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยใช้หลอดไฟฟ้าประเภท T5 (Tubula) ซึ่งเป็นหลอดไฟส่องสว่างทรงกระบอกให้แสงสว่างสีขาวแต่มีขนาดเล็กกว่าหลอดไฟธรรมดาแบบฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent tube : T12) เพื่อประหยัดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าและให้แสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการติดตั้งในช่วงทางเดิน ห้องสำนักงาน หรือห้องเรียน และหลอดไฟแบบ T5 ยังมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 20,000 ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับหลอดไฟแบบเดียวกันในขนาดที่ใหญ่กว่า
Read More