February 2016

Month

ภาพบรรยากาศงาน LA Festival "ไท้...ไทย" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานมีนักศึกษาและคนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งในงานมีกิจกรรมสนุก ๆ ที่ชวนให้คิดถึง อาทิ บ้านลม สาวน้อยตกน้ำ ปาลูกโป่ง โยนห่วง ปิดท้ายงานด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจาก วงSOMKIAT และวง POLYCAT
Read More
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 10 ตอน “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ที่อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การจัดงานในครั้งนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวและพันธุ์ ข้าวในมณฑลนครชัยศรี ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วัฒนธรรมข้าวของคนไทยลุ่มน้ำนครชัยศรี” โดยศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา เป็นองค์ปาฐกบรรยายถึงลักษณะของพันธุ์ข้าวที่พบในประเทศไทย ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตและพิธีกรรมความเชื่อของสังคม
Read More