February 2017

Month

คุณพลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ เจ้าของนิยาย “SOTUS พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง” นามปากกา “Bitter Sweet” ร่วมกับ อาจารย์ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ และอาจารย์วศวรรษ สบายวัน อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More