May 2, 2017

Day

คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะฯ คลังข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560 [2 พฤษภาคม 2560] ต่างชาติต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว นานาชาติพันธุ์ในศาลายา-นครชัยศรี อัพเดทล่าสุดเมือ: 23 พฤษภาคม 2560 | ฮิต: 617 รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2560 ตอน “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: หลากชาติพันธุ์ในท้องถิ่นศาลายา – นครชัยศรี” เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจัดโดยศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมศักยภาพการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนคลองบางกระทึก ภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Read More