June 30, 2017

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยกิจกรรม Cuisines Party ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำเสนอเมนู “ปลาผัดฉ่าและแกงจืดสาหร่ายเต้าหู้อ่อน” และโครงการ “Happy Birthday” ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน
Read More