July 31, 2017

Day

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ วัดท่าพูด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล
Read More