August 2017

Month

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “เทคนิคการเขียนกระบวนงาน” ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากร
Read More
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 46 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น G อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 31 ปี ณ บริเวณโถงกลางชั้น 2 อาคารเดิมฝั่งทิศใต้ โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ พยาบาลจาก Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงนักศึกษาชาวไทยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ และฟังการบรรยายในหัวข้อ “Briefing and Observation on Curriculum in Exchange and International Programs”
Read More
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (LA Preparation Course) ณ ห้อง 217 – 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ของคณะศิลปศาสตร์สู่รั้วขาวนวล
Read More
เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล - วันแม่” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ 32 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ถวายรายงานบอร์ดนิทรรศการของคณะศิลปศาสตร์ ในหัวข้อ “สัญลักษณ์แทนแม่ในอาเซียน”
Read More
เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองประดับอาคารในช่วงงานพระราชพิธี โดยมีบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว
Read More
1 2