October 2017

Month

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ครั้งที่ 9/2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยโครงการ Cuisines Party ได้รับเกียรติจากอาจารย์อุไรพร เวทสรณสุธี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ญี่ปุ่น) นำเสนอเมนู “ข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่และไก่ทอดทงคัตสึ” และโครงการ “Happy Birthday” ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม
Read More
เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ปางพระยาตรเยี่ยมฟ้า เสวยสวรรค์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมฟังการเสวนา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงษ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ได้เดินทางไปประชุมแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ Hankuk University of Foreign Studies, Yonsei University และ Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
Read More
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการบริหารห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการใช้ทรัพยากรห้องสมุดรวมถึงการสืบค้นด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน
Read More
เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรไปมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 1,363 ดอก และ 23 ช่อ ตามโครงการแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมี นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ
Read More
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวให้การต้อนรับ
Read More