November 24, 2017

Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ครั้งที่ 10/2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยโครงการ Cuisines Party ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นำเสนอเมนู “ข้าวคลุกกะปิ” และโครงการ “Happy Birthday” ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน
Read More