January 25, 2018

Day

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ครบรอบ 41 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในโครงการ “INMU ร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 12” ณ โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Read More