January 31, 2018

Day

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยกิจกรรม Cuisines Party ได้รับเกียรติจากบุคลากรหน่วยสารสนเทศ หน่วยศิลปกรรม และหน่วยประชาสัมพันธ์ นำเสนอเมนู “ข้าวหมูทอดน้ำปลาน้ำจิ้มแจ่ว” และโครงการ “Happy Birthday” ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม
Read More