April 26, 2018

Day

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนเมษายน 2561 ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
Read More