April 2018

Month

คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะฯ คลังข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561 [18เมษายน 2561] โครงการสถานีปัญญา (LAMU Book Station) ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ชวนออเจ้าเข้าห้องสมุด พบรอมแพงด้วยบุพเพสันนิวาส” อัพเดทล่าสุดเมือ: 23 เมษายน 2561 | ฮิต: 245 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสถานีปัญญา (LAMU Book Station) ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ชวนออเจ้าเข้าห้องสมุด พบรอมแพงด้วยบุพเพสันนิวาส” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา เจ้าของนามปากกา “รอมแพง” ผู้แต่งนิยายขายดีแห่งยุค “บุพเพสันนิวาส” เป็นวิทยากร
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ “พินิจละครย้อนดูบุพเพสันนิวาส” ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ณรงศักดิ์ สอนใจ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา และอาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ที่ผ่านมา
Read More
ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวัดสุวรรณาราม จัดงาน “สงกรานต์บ้านเรา วัดสุวรรณาราม” ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยกิจกรรมภายในช่วงภาคเช้ามีการทำบุญ และชมการแสดงละครจากคณะเทพประทานพร กิจกรรมประกวดพระเจดีย์ทราย ภาคบ่ายมีประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล
Read More
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะฯ คลังข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561 [11 เมษายน 2561] โครงการส่งเสริมทักษะวัฒนธรรมไทยด้านวิชาชีพ ครั้งที่ 1 อัพเดทล่าสุดเมือ: 23 เมษายน 2561 | ฮิต: 268 คณะกรรมการสวัสดิการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมทักษะวัฒนธรรมไทยด้านวิชาชีพ ครั้งที่ 1 เรียนรู้วิธีการทำสาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมจีบไทย ช่อม่วง และม้าห้อ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรอำไพ แย้มมณฑา อาจารย์ชำนาญการพิเศษ แผนกอาหารและโภชนาการ นายณัฐดนัย ศรีสุภา และนายณัฐชัย ศรีสุภา นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสวภา เขตพระนคร ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More
หน่วยกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชั้น 1 หน้าห้อง Study Room อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เพื่อรับฟังและรับการแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรฯ และด้านทุนการศึกษา Soft Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อ “กิจกรรมเสวนาแนะแนวอาชีพสายสื่อมวลชน” ณ ห้อง 130 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษและอดีตผู้สื่อข่าวกีฬา สำนักข่าวไทย อสมท. และศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์
Read More
คุณสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนวิชาการ และคุณสุวรรณา สรรสุนทรเทพ เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2561 “ครอบครัวสามวัย หัวใจพอเพียง ปีที่ 2” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นำทีมบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าห้อง Onestop Service ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
Read More
1 2