May 31, 2018

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2561และร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าบ้าน เจ้าที่ และดวงวิญญาณต่างๆ ที่สถิตอยู่ ณ พื้นที่ศาลายา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
Read More