June 2018

Month

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑลและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดงาน “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและระดับท้องถิ่น โดยมีนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่ผ่านมา
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนวัฒน์ นุตยางกูล ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
Read More
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณและเลี้ยงส่งอาจารย์ William Merle Martin ในโอกาสที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Visiting Professor มาเป็นระยะเวลานาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานและแสดงมุทิตาจิต เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
Read More
1 2