July 2018

Month

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ครบรอบปีที่ 37 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
Read More
คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมทักษะวัฒนธรรมไทยด้านวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตองและดอกไม้สด” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยด้านวิชาชีพ ได้รับเกียรติจากคุณลำเจียก เผือกคเชนทร์ คุณสมปรารถนา พันธ์ทอง และคุณสมาน พันธ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตองและดอกไม้สด มาเป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หน้าห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หน้าห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
Read More
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาคมวิชาการ – วิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 The 11th International Conference of Humanities and Social Sciences (HUSOC) Network “Embodying Worlds New Conditions and Values” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นฐานในการส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอน เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรม ดิ อิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
Read More
หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย (ครั้งที่ 3) หัวข้อ “R2R สายสนับสนุน: การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” ได้รับเกียรติจากคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปีที่ 35 ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร จากภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ให้เกียรติมาเป็นประธานตรวจการประเมินฯ โดยในวันแรกของการตรวจการประเมิน คณะศิลปศาสตร์ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ และวันที่สองของการตรวจการประเมิน คณะกรรมการได้นำเสนอผลการตรวจประเมินฯแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 (ISAGA 2018) และการประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง “การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต” (The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences: Learning Diversity for Quality of Life)
Read More
1 2

อัพเดทล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save