July 23, 2018

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปีที่ 35 ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
Read More